J. Mascarell
 Esclats de Pinoccio

 Èxode de les Papallones

 Exposició Homenatge a Velàzquez